історія медицини

 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

 

ГАНІТКЕВИЧ ЯРОСЛАВ

Доктор медичних наук (1968), професор (1971),

дійсний член НТШ (1992), Лауреат Всеукраїнської премії імені Ів. Огієнка (2004), Почесний член Українського лікарського товариства (2005).

Е-mail: hanitkevych@yahoo.com

 

English version

 

 

 

Напрямки досліджень: Історія української медицини, холелітіаз, біологічні поверхнево-активні речовини.

У питаннях наукових контактів, співпраці, обміну літературою, подання матеріалів можна звертатися: Україна, 790015, м. Львів, вул. Боберського 19 м. 48,

тел. +380 32 226-30-33, Е-mail: hanitkevych@yahoo.com

 

Історія медицини. Книги

Ярослав Ганіткевич: книги, дипломи, грамоти

Історія медицини. Статті.

Історія медицини. Підручник.

Євген Озаркевич. Презентація.

Ярослав Окуневський. Презентація.

100 річчя Медичної секції УНТ. Презентація

 

 

Біографічні дані:

Ярослав Ганіткевич, народився 9.07.1929 р. в м. Радехові Львівської області. Закінчив Львівський медичний інститут (1951), аспірант і асистент кафедри нормальної фізіології (1951 – 1956). Асистент і доцент кафедри нормальної фізіології Івано-Франківського медичного інституту (1956-1970); професор, завідувач кафедри фізіології Чернівецького університету (1970-1981), провідний науковий співробітник, керівник академічної лабораторії біотехнології, керівник лабораторії жовчокам`яної хвороби Львівського медичного університету (1989-1999). Найважливіші напрямки досліджень: жовч і жовчеві кислоти в патології і фізіології організму та жовчокам`яна хвороба (холелітіаз), мінералогічні та кристалографічні механізми розвитку жовчевих конкрементів як біомінералів, фізіологічна роль поверхневоактивних речовин, історія та відродження української медицини.

Був членом Наукової Ради з мембранології при АН СРСР, Наукової ради з фізіології при МВО УРСР, членом Національного комітету СРСР з поверхневоактивних речовин, членом ряду редколегій, учасником кількох десятків з`їздів, конгресів, симпозіумів з питань гепатології, гастроентерології, фізіологічної дії поверхневоактивних речовин, історії медицини та ін.

Розробив методи ранньої діагностики жовчокам`яної хвороби, запропонував два винаходи, на запрошення зарубіжних науковців і фундацій матеріали робіт представляв на міжнародних форумах з проблем гепатології в Берліні (1994), Фрайбургу (1997), Лейк-Таго (США, 1997), Базелі (1999), Сиктивкарі (Росія, 1996), Клужі (Румунія, 2000).

Засновник (1989) та перший голова Лікарської комісії відродженого Наукового товариства ім. Шевченка, ініціатор видання та редактор “Лікарського збірника”. Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій, з`їздів і конгресів з проблем розвитку та історії української медицини, опублікував понад 80 статей з проблем відродження та історії української медицини, про заборонених та репресованих українських вчених медиків, до відновлення в Україні університетської автономії: один із засновників і член президії Всеукраїнської асоціації істориків медицини, автор статей до ЕСУ.

Лауреат Всеукраїнської премії ім. Ів. Огієнка (за праці з розвитку і відродження української медицини, 2004), Почесний член Українського лікарського товариства у Львові (2005). Стипендіат Президента України.

 

У 2008 році видав 3-й том біобібліографічного довідника “Українські лікарі” (співавтор – П.Пундій), зібрав матеріали про лікарів другої половини ХХ століття, які боролися і загинули за Україну, зазнали репресій, відстоювали свою гідність, мову і культуру в добу тоталітаризму, брали і беруть найбільш активну участь в розбудові Української Держави, в українських організаціях, в “Помаранчевій революції”.

Він як перший доповідач з України представив на міжнародному конгресі ISHM в Італії (2007) матеріали про підпільний Український Червоний Хрест в період Другої світової війни. Вперше з України опублікував матеріали з історії української медицини в міжнародному журналі «Vesalius» (Лондон, 2005, 2009).

В 2009 році Наукове товариство Шевченка і Українське лікарське товариство у Львові видали книгу «Ярослав Ганіткевич. Вибрані праці. До 80-ліття від дня народження», яка містить також бібліографію Я. Ганіткевича, в котрій 414 праці ученого і 262 рецензії та відгуки на його праці, статті про нього.

В інтернеті знаходиться більше тисячі позицій про нього і його публікації.

Цикл праць Я.Ганіткевича з історії медицини висунутий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки (2009).

Я.Ганіткевич автор і редактор 17 книг. Деякі його книги представлені в фондах Національної медичної бібліотеки в США (Бетесда), у Велкоме Бібліотеці (Лондон).

 

Найважливіші праці:

Ганіткевич Я.В. Нові аспети фізіології жовчевиділення (Огляд) // Фізіол. журнал АН УРСР. – 1975. –Т. 21. - № 5. – С.690-697.

Ганиткевич Я.В. (Отв.ред.). Физиологическая роль поверхностно-активных веществ. Всес. Симпозиум. Тезисы докладов. Черновцы, 1975.- 132 с.

Ганіткевич Я.В. Поверхневі явища в організмі та фізіологічне значення поверхнево-активних властивостей речовин // Х З`їзд Укр. фізіол. тов-ва. – Київ, 1977. – С. 75.

Ганіткевич Я.В. Влияние поверхностно-активных веществ на физиологические процессы и поверхностные явления в животном организме // VII Международный конгресс по ПАВ. Труды. Секция Д. - Москва, 1978. – С.203-217.

Hanitkevych Ya. The Study of the Physiological effect of the Surface Active Substances // Detergents. – Munich, 1978. – Heft 3. - S.113-118.

Роль желчи и желчных кислот в физиологии и патологии организма. Наукова думка. Київ, 1980. – 186 с.

Hanitkevych Ya. Role of bile acids as a physiological substances in regulation of the organism function. 28 Intern. Congress of physiological science.. Abstr. Budapest, 1980.-P.426.

Ганиткевич Я.В. Клеточные и молекулярные механизмы физиологического действия желчных кислот // Успехи физиол. наук. 1984. – Т. 15. - № 4. – С. 46-67.

Ганиткевич Я.В., Карбач Я.И.Исследование желчи. Биохимические и биофизические методы. Высшая Школа.- Киев, 1985.-136 с.

Ганиткевич Я.В. Поверхностноактивные вещества микробного происхождения // Биотехнология. – 1988. – Т.IV. - № 5. – С. 54-63.

Ганіткевич Я.В. Лікарський збірник. Нова серія. НТШ у Львові. Голова редколегії - Я.Ганіткевич. Львів, 1991. – Т.1. - -136 с.

Ганіткевич Я.В. Євген Озаркевич один із засновників української медичної науки // Лікарська справа. – Київ, 1992. – № 6. – С. 103-105. Summary

Ганіткевич Я. (Гол. ред. і співавт.). Пундій П. Українські лікарі. Біобібліографічний довідник. Кн.1. Естафета поколінь національного відродження. Львів, Чикаго, 1994. – 328 с.

Ганіткевич Я. (Гол. ред.). Пундій П. Українські лікарі. Біобібліографічний довідник. Кн.2. Лікарі діяспори та їх діяльність для рідного краю. Львів, Чикаго, 1996. – 448 с.

Hanitkevych Y., Dyakiv V.Fractal crystallization of bile components and its role in the formation of gallstones // XVII Congress and Gener. Assem. Of the IUCr. Acta Crystallografica. 1 Sept. 1996. Vol. A 52 (співавт.). Summary

Д-р Євген Озаркевич. Праці. Заг. редактор і упорядникЯ.Ганіткевич. - Львів, 1999. - 300 с.

Hanitkevych Y., Dyakiv V.а.о. May Immunoglobulines influence on stability of Bile and Evolution Gallstones? Immunologie und Leber. Basler Leberwoche 1999. Falk Symposium. Abstracts. Basel, 20 – 21 October 1999. - P.119

Ганіткевич Я. Володимир Підгаєцький - засновник першої в Україні наукової школи гіґієністів праці (до 110 роковин від народження) // AML. – VI. – № 4. – 2000. – С. 81-88. Анотація Summary PDF-format

Борняк У., Ганіткевич Я., Дяків В., Матковський О. Сегрегаційна стійкість жовчних камінців в умовах численної асоціації // Мiнералогiчний збiрник Львів. ун-ту. - 2001. № 51, вип.2. - С.112–124. Анотація Summary

Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи. Біографічні нариси та бібліографія // Львів: В-во НТШ і ін. 2002. - 542 с. Анотація

Ганіткевич Я. Автономія і самоврядування університетів: Європа та Україна // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. Збірник наукових праць. Вип.2. Тернопіль-Севастополь-Суми, 2002 – С. 67-74.

Ганіткевич Я. До відновлення в Україні самоврядування і автономії університетів // Громадянське суспільство і політика органів місцевого самоврядування (Проблеми теорії і практики). Матеріали науково-практичної українсько-польської конференції ( Львів, 4-5 березня 2002).- Львів, 2003. – С.320-327.

Ганіткевич Я. До становлення української історії медицини // Львівський медичний часопис. 2003. – Ч. 1. – С. 122-128.

Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах. НТШ та ін. Львів, 2004.- 365 с. Анотація

Ганіткевич Я. Історія медицини. Підручник для студентів вищих медичних закладів Ш-ІV півня акредитації. Рекомендовано МОЗ України. Тернопіль. Лілея, 2004. – 246 с. (Співавтор – О.М.Голяченко).

Ганіткевич Я. Проблеми формування української історії медицини як науки і університетської дисципліни // Українська національна ідея: Здоров`я нації. Матер. Науково-практ. конф. Львів, 2004. – С. 107-115.

Професор Микола Корпан - лікар, що лікує президента Ющенка // "Ваше здоров'я" - № 7 (782). - 17.02 - 23.02.2005.

Фізіологія травлення в запитаннях і відповідях : навчальний посібник / Я.В.Ганіткевич. – Львів : Афіша, 2005. – 137 с.

The History of the Ukrainian Medicine / Ya.Hanitkevych // Vesalius. – 2005. – Vol. 11, № 2. – P. 104-106.

Вашетко М.П., Верховин І., Вітвицька-Дінгарт М., Воєвідка Я.,Войтович М.,Войчишин І., Волянський О.-М., Воробець Т. / Я.В.Ганіткевич // ЕСУ. Київ, 2005. – Т. 4 : В-Вог.

Український медичний календар. Фрагменти на 2005 рік. Події / Я.В.Ганіткевич // Народне здоров`я. – 2005. – № 1. – січень.

Максим Музика – повернення імени / Я.Ганіткевич, П.Пундій //Вісник НТШ. – 2005. – Ч. 33. – С. 32.

Чи будуть в Україні європейська автономія та самоврядування університетів? / Я.Ганіткевич // Економічний часопис – ХХІ. – 2005. – Ч. 5-6. – С. 50-54.

Проблеми формування української історії медицини /Я.Ганіткевич // ІІ Міжнародний конгрес українських істориків. Українська історична наука на сучасному етапі розвитку. Т.1. Кам`янець-Подільський, Київ – Нью-Йорк – Острог, 2005. – С. 412-419.

Романів Олег. Некролог / О.Андрейків, Т.Андрусяк, Я.Ганіткевич та ін. // Вісник НТШ. – 2005. – Ч. 34. – С. 3-5.

Ганіткевич Я. Наукові ступені в Україні : історія і проблеми // Світогляд. – 2006. – № 2. – С. 46-56

Чи покращується викладання історії медицини в Україні? / Я.Ганіткевич // ХІ Конгрес Світової федерації українських лікарських товариств : тези доп. – Полтава; К.; Чикаго, 2006. – С. 680-681.

Hanitkevych Y. Where are we going, where is medical history headed? Letter to the editor / Ya. Hanitkevych // Vesalius. – 2006. – Vol. 12. № 1. – P. 58.

Галин М., В.Гармашів, Є.Гайдукевич, Т.Гвоздецький, М.Геращенко, Гімельрайх Є., Гімельрайх К., Гімельрайх П. // ЕСУ. – К., 2006. – Т. 5 : Вод-Гн.

Біографічні відомості про Зиновію-Ларису Служинську / Я.Ганіткевич // Зиновія Служинська : Бібліографічний покажчик / НТШ та ін. – Львів, 2006. – С. 4-10.

Ганіткевич Я. Чи потрібні Україні два наукові ступені? // Acta medica Leopoliensia=Львівський медичний часопис. – 2006. – Т. 12. – № 3-4. – С. 103-113.

Доктор Микола Корпан – уродженець Прикарпаття, основоположник європейської кріохірургії, лікар Президента України / Я.Ганіткевич // Лікарський збірник. – Нова серія. Т. 15. – 2006. – С. 202-209.

Олександр Пучківський – засновник української національної школи оториноларингологів (До 125-річчя від дня народження) / Я.Ганіткевич // Український інформаційний бюлетень. – Львів, 2006. – № 3. – С. 50-52.

Новітня історія медицини України : доленосні віхи і досягнення / Я.В.Ганіткевич, О.М.Голяченко // Охорона здоров’я України. – 2006. – № 1-2. – С. 74-83.

Іван Огієнко та Всеукраїнська премія його імені (до 125-річчя з дня народження) /Я.В.Ганіткевич // Альма матер. – 2006. – № 12.

Родовід Ганіткевичів та споріднених родин / Марія Ганіткевич, Ярослав Ганіткевич. – Дрогобич : Коло, 2007. –120 с.; 48 с. іл.; 11 табл.

Ганіткевич М., Ганіткевич Я.. Родовід Ганіткевичів та споріднених родин.

Ганіткевич Я. До історії Українського Червоного Xреста та медичної служби УПА // Acta medica Leopoliensia. – 2007. – T.13. – № 4.-. C. 139-146.

Ганiткевич Я. В. До історії Українського Червоного Хреста та медичної служби УПА

Ганіткевич Я. До 750-річчя Львова. Історія української медицини Львова до початку Другої світової війни // Acta medica Leopoliensia. - 2007. - Т. 13. - № 1-2. - С. 165-173.

Ганiткевич Я. В. Українська медицина Львова до початку Другої світової війни До 750-річчя Львова

Український вчений - піонер світової кріохірургії. З нагоди 50-річчя з дня народження та 25-річчя лікарської і наукової діяльності професора Миколи Корпана / Я.В.Ганіткевич // Народне здоров’я. – 2007. – № 1. – січень.

Мар`ян Панчишин - видатний лікар, вчений, педагог і суспільно-політичний діяч Західної України / Ю.Кияк, Я.Ганіткевич //Укр. мед. газета. – 2007. – № 348.

До періодизації історії української медицини / Я.В.Ганіткевич, Я.Дашкевич // Українські медичні вісті. ІХ з’їзд ВУЛТ у Вінниці : тези доп. К., 2007. – С. 479-480.

Медичний ілюстрований словник Дорланда.Українсько-англійський. – 30те видання. Львів : Наутілус, 2007. – Т. 1-2 (Я.Ганіткевич - член наукової редакційної ради).

Видатний хранитель і дослідник історії української медицини (До 85-річчя доктора Павла Пундія) / Я.В.Ганіткевич // Народне здоров’я. – 2007. – № 4. – квітень.

Доктор Володимир Кліпко (до 100-річчя від дня народження) / Я.Ганіткевич, М.Павловський // Acta medica Leopoliensia= Львівський медичний часопис. – 2007. – Т.13, № 3. – С. 158-162.

Скороход Іван Васильович (до 105 річниці з дня народження) / Я.Ганіткевич // Acta medica Leopoliensia=Львівський медичний часопис. – 2007. – Т. 13, № 3. – С. 163-169.

Марія Фішер-Слиж – український лікар – меценат До 85-річчя від дня народження / Ярослав Ганіткевич, Павло Пундій // Народне здоров’я. – 2007. – Ч.9. – верес.

Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). До 125-річчя від дня народження / Я.Ганіткевич // Народна справа [м. Радехів]. – 2007. – 8 серп.

85 років доктору Павлові Пундію / Я.Ганіткевич // Вісник НТШ. – 2007. – Ч. 38. – С. 42-43.

Україна вперше взяла участь у міжнародному конгресі істориків медицини / Я.Ганіткевич // Народне здоров’я. – 2007. – Ч. 12. – груд.

Ціборовський Олег Михайлович (До 75-річчя від дня народження) / Я.Ганіткевич // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров`я України. – 2007. – № 4. – С. 103 – 105.

Чи потрібні українським ученим два наукові ступені? / Я.Ганіткевич // Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі : зб. наук.праць 6-го міжнародного симпозіуму Україна-Туреччина. – 16-20 жовтня 2007 р. – Тернопіль; Севастополь; Стамбул. – 2007. – С. 86-93

Hanitkevych Ya. Red Cross of the Ukrainian Motion of Resistance and National Liberation Movement // Proceedings of IV Congress ISHM, Vigline Valdarno. Italy, 2008.

Ганіткевич Ярослав, Пундій Павло. Українські лікарі.Біобібліографічний довідник. Книга 3. Учасники національно-визвольної боротьби й українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України. НТШ, ВУЛТ. Львів, 2008. – 427 с.

Підпільний Український червоний хрест – медична служба УПА в роки національно визвольної боротьби / Я.Ганіткевич // Гуманістичний вісник. – 2008. – С. 83-92.

Медична секція українського наукового товариства в Києві (до 100-річчя перших в Наддніпрянщині науково-медичних праць українською мовою) / Я.Ганіткевич // ХІІ конгрес СФУЛТ : тези доп. – 25-28 вересня 2008 р. – Івано-Франківськ; К.; Чикаго, 2008. – С. 580-581.

Цінний внесок до історії медицини. Вступне слово / Я.Ганіткевич // Медицина Дрогобича. Дрогобич : Коло, 2008. – С. ХІ-ХІV.

Вагомий внесок у розвиток української медичної науки. До 110-річчя Лікарської комісії НТШ / Я.Ганіткевич // Народне здоров’я. – 2008. - № 12. – груд.

Ганiткевич Я. В. До 110-річчя Лікарської комісії НТШ

Уродженець Радехова – доктор Іван Смаль / Я.Ганіткевич // Народна справа.– 2008. – Ч. 23. – 20 черв.

Внесок українських лікарів у світову медицину // Український медичний часопис. – 2009. – № 3 (71). – V-VI.

Hanitkevych Ya. The contribution of Ukrainian Physicians to World Medicine // Vesalius. – 2009. – Vol. XV. - № 1.- P. 12-18.

Їх жертовна праця і геройське життя заслуговують на пам’ять нащадків / Я.Ганіткевич // Народне здоров’я. – 2008. – № 11. – листоп

Лікарський збірник. Нова серія. Том ХVII. Вибрані праці до 80-ліття від дня народження Ярослава Ганіткевича. НТШ. Львів, 2009. – 424 с. 48 с.іл.

Ганiткевич Я. В. Визначні та ювілейні дати української медицини 2009 року

Ганіткевич Я. Історія медицини як навчальна дисципліна у вищих медичних школах України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров»я України. 2011, № 1, .С.105-111.

Ганіткевич Я. До історії терору комуністичного режтиму радянського союзу щодо лікарів радянської України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров»я України. 2010. № 2. С. 44-51.

Ганіткевич Я. До історії становлення української вищої медичної школи (Медичний інститут в окупованому гітлерівцями Києві у 1941-42 рр. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров»я України. 2010. № 3 С.47-54.

Ганіткевич Я. Київський медичний інститут в окупованому гітлерівцями Києві (1941-1942 рр.) // Науково-інформаційний вісник АН ВОУ. 2010. № 5 (71). С. 75-91.

Ганіткевич Я. Про встановлення української історії медицини // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров»я України. 2010, № 4, .С.86-93.

Ганіткевич Я. Історія медицини як навчальна дисципліна у вищих медичних школах України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров»я України. 2011, № 1, .С.105-111.

Ганіткевич Ярослав. Українська вища медична школа в окупованому гітлерівцями Києві (1941-1942)

Ганіткевич Я. Відзначення 150-річчя від дня народження Ярослава Окуневського

Ганіткевич Я. Євген Озаркевич – один із заcновників новітньої української медицини (До 150-річчя від дня народження)

Ганіткевич Я. Степан Зощук – доктор медицини, спортивний лікар, науковець і хірург в Європі, в країнах Азії та Африки, український громадський діяч, публіцист (До 100 – річчя від дня народження)

Ганіткевич Я. Про становлення української історії медицини.

Ганiткевич Я. В. 16-й Конгрес Міжнародного товариства кріохірургії

Ганіткевич Я. В. Внесок українських лікарів у світову медицину

Ганіткевич Я. 16-й конгрес Міжнародного товариства кріохірургії

Ганіткевич Я. Історія кафедри фізіології людини і тварин Чернівецького університету

Ганіткевич Я. Історичні етапи найстаршого в Україні Львівського національного медичного університету ім.Данила Галицького

Ганіткевич Я., Пундій П. Українські лікарі. Книга 3. Учасники національно-визвольної боротьби і українського державотворення.

Ганiткевич Я. В. Які наукові ступені потрібні українським вченим?

Ганiткевич Я. В. До відновлення в Україні університетської автономії

Ганіткевич Я. В. Внесок українських лікарів у світову медицину

Ганіткевич Я. Історія медицини як навчальна дисципліна у вищих медичних школах України

Ганiткевич Я. В. Степан Зощук - видатний український лiкар.

Ганіткевич Я. Український медичний календар на 2013 рік.

Ганіткевич Я. Павловський Михайло Петрович (1930-2013)

Ганіткевич Я.В. Внесок українських лікарів у світову медицину

 

 

 

 

 

Література:

Пундій П. Проф. д-р Ярослав Ганіткевич (До 65-річчя з дня народження) // Свобода (Нью-Йорк). 1994, 11 лип.

Наукове товариство ім. Шевченка. Довідник. Львів, 1997.- С.37;

Ярослав Ганіткевич. Бібліографічний покажчик. Львів, 1999. – 63 с.;

Професор Ярослав Ганіткевич (До 70-річчя від дня народження). Лікарський збірник. Нова серія. Львів-Чикаго, 2000. – Том V1I. – С. 183-184.

Зербіно Д.Д. Рец. На книгу Я.Ганіткевича “Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи”. Лікарська справа.- 2003. – Ч. 5-6. – С. 126-127.

Ярославу Ганіткевичу – 75 // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. – 2004. – червень-вересень, № 4 (42). – с. 71-74.

Ярослав Ганіткевич – лауреат премії ім. Івана Огієнка // Вісник НТШ. – 2005. – Ч. 33. – С.33

Його науковий доробок відкриває для історії української медицини золоті ворота в світ // Народне здоров”я. 2005. - № 3 (192).

Павловський М.П. Ганіткевич Ярослав Володимирович // ЕСУ. Київ, 2006. – Т.5. – С.373-374.

Віленський Ю. Українська іліада Ярослава Ганіткевича // Ваше здоров’я. – 2006. № 26, 14 лип.

Фольварочна Оксана. Стартувала добра справа // Народна справа. 2007. 19 квіт. (Про заснування Ярославом Ганіткевичем благодійного учнівського стипендійного фонду для школярів – дітей сиріт та інвалідів).

Павловський М. Українські лікарі.Кн.3. Рецензія // Національна трибуна. Нью-Йорк, Ч. 22, 2008, 8 черв.

Дяків Василь, Масний Зеновій. Лицар без страху і догани (До 80-річчя від дня народження професора Ярослава Ганіткевича) // Народне здоров’я. – 2009. - № 7 (244), лип.

Масний Зеновій. Вшановано видатні заслуги ювіляра // Народне здоров’я. – 2009. – Лист.-груд.

Ціборовський О.М. Ганіткевич Ярослав Володимирович (до 80-річчя від дня народження) // Україна. Здоров’я нації. 2009. - № 3(11). – С. 150-151.

Свято української науки (до 80-річчя з дня народження професора Ярослава Ганіткевича) // За вільну Україну плюс. – 2009. - № 50 (276).- 17 груд.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 259/2011 Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[контакти ]

©Василь Дяків 2014