Історія медицини України. Статті

Автор Я.Ганіткевич

Історія медицини як наука і університетська  дисципліна у світі та  в Україні // Медична    освіта. – 2002. – № 4. – С.55-60. .

До становлення української історії медицини // Львівський медичний часопис. 2003.      – Ч. 1. – С. 122-128.   

Борис Матюшенко  - український    вчений--гігієніст і  суспільно-політичний діяч  (До 120-річчя від дня народження) // Вісник соціальної гігієни та  організації охорони здоров`я України. – 2003. - №  3. – С. 78 – 83.

Проблеми розвитку української історії медицини // Актуальні проблеми історії медицини України. Матер. Всеукр. історико-медичної конф. 22-23 вересня 2004 р. Тернопіль, 2004.С. 14-18.

Становлення в Україні історії медицини як науки  // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. Зб. наукових праць. Вип.3.  Тернопіль, 2004.- С.102-109.

Проблеми формування української історії медицини // ІІ Міжнародний конгрес українських істориків. Українська історична наука на сучасному етапі розвитку. Т. 1. Камнець-Подільський, Київ – Нью-Йорк – Острог.- 2005. -  С. 412-419

Олександр Пучківськийзасновник української національної школи оториноларингологів (До 125-річчя від дня народження) // Укр. інформаційний бюлетень. 2006. № 3. – С.50 – 52.

Новітня історія медицини України: доленосні віхи і досягнення // Охорона здоров’я України. – 2006. - № 1-2 (20-21). – С. 74-83 (у співавт. з О.М.Голяченком)

До 750-річчя Львова. Історія української медицини Львова до початку Другої світової війни // Львівський медичний часопис. 2007. Т. 13. № 1-2. С. 165-173.

Скороход Іван Васильович  (до 105 річниці з дня народження) // Львівський медичний часопис. 2007. Т. 13. № 3. С.163-169.

До історії  Українського  Червоного хреста та медичної служби УПА // Львівський медичний часопис. 2007. - Т. 13. - № 4. - С. 139-146.

Внесок українських лікарів у світову медицину // Український медичний  часопис. – 2009. Т.5/6. № 3. С.71

Ярослав Воєвідка – лікар і громадський діяч (До 100-річчя від дня народження // Львівський медичний часопис. -2009. – Т.15. - № 4. – С.126-130.

До історії терору комуністичного режиму Радянського Союзу щодо лікарів радянської Укра-їни // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.  2010. № 2. С. 44-51.

До історії становлення української вищої медичної школи (Медичний інститут в окупованому гітлерівцями Києві у 1941-1943) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.  2010. № 3. С.47-54.

Про становлення української історії медицини // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.  2010. № 4. С.86-93.

Євген Озаркевич – один із засновників новітньої української медицини. До 150-річчя від дня народження. Київ, 2011. – 51 с.

Історія медицини як навчальна дисципліна у вищих медичних школах України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров»я України. 2011, № 1, .С.105-111.

Трагедія групи львівських професорів у 1941 році (ло 70-ї річниці страти вчених) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров»я України. 2011, № 3, .С.85-96.

Степан Зощук – видатний український лікар  // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров»я України. 2011, № 4, .С.122-126.

Ярослав Окуневський – видатний український лікар, генерал медичної служби Австро-Угорського флоту, український національно-просвітницький діяч // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров‘я України. 2012, № 2. – С.104-115.

Історичні етапи розвитку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров‘я України. 2012, № 3 (53). – С. 106-116.

((Український медичний календар на 2013 рік // Київ, 2012. – 68 с. ))

 

До сайту Я.Г.

 

Веб-сайт

ЛНМУ Стипендіат університету

Проспект книг

Фото книг підручника….

Проспект нових статей

Презентація Озаркевича

Презентація Окуневського

Презентація 100 років мед.секції УНТ

80-річчя Я.Г.

13 конгрес СФУЛТ

((якщо можна буде – вибрані з ГУУГЛ статті, статті із  блогу НТШ?)

                                  

Хостинг от uCoz