Книги з історії медицини Я.Ганіткевича

 

Вийшли у світ книги з історії медицини, за які автор Ярослав Ганіткевич удостоєний Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка (2004 р.), були представлені на здобуття премії АМН України (2007) та Державної премії України (2009), вчений відзначений Указом Президента України (2011). Книги рекомендовані МОЗ України до курсу історії медицини.

“Д-р. Євген Озаркевич. Праці”. Під загальною редакцією Ярослава Ганіткевича. Львів, Каменяр, 1999 – 306 с.

В книзі подано основну спадщину видатного лікаря, науковця і громадського діяча, який 110 років тому започаткував в Галичині формування українських науково-медичних шкіл. Представлені розділи наукових і науково-практичних праць (в галузі терапії, інфекційних хвороб, гігієни, курортології), науково-публіцистичних матеріалів, реферативні статті, термінологічні матеріали та листи. Деякі думки автора в галузі гігієни, курортології, термінознавства не втратили своєї актуальності до сьогодні. Для науковців, лікарів, студентів вищих і середніх медичних шкіл та всіх шанувальників історії медицини.

Українські лікарі. Біобібліографічний довідник Павла Пундія. Кн. 1. Естафета поколінь національного відродження. Головний редактор Ярослав Ганіткевич. Львів-Чикаго, 1994. – 327 с.; 220 іл.

У книзі вміщені біографічні матеріали про 428 українських лікарів, які, виконуючи професійний обов’язок, віддавали свої сили, а інколи і життя справі охорони здоров’я народу, встановлення української медицини, брали участь в діяльності українських лікарських і наукових організацій, у національному русі. Охоплннго декілька генерацій лікарів, включто з тими, що отримали лікарські дипломи до 1944 р. Найповніше представлено лікарів Західної України, висвітлено діяльність українських лікарів еміграції. В додатках вміщено статті про станорвлення перших українських лікарських організацій, про охорону здоров’я в УНР. В кінці подано іменний покажчик.

Українські лікарі. Біобібліографічний довідник Павла Пундія. Кн. 2. Лікарі діаспори та їх діяльність для рідного краю. Головний редактор Ярослав Ганіткевич. Львів-Чикаго, 1996. – 448 с.; 497 іл.

У книзі вміщені біографічні довідки про 678 українських лікарів на еміграції. Охоплено декілька поколінь лікарів – практиків усіх спеціальностей, викладачів і професорів коледжів та університетів, дослідників і науковців, письменників і митців, меценатів. Показана участь лікарів діаспори в розвитку медицини в Україні. Подані дані про 49 фармацевтівчленів УЛТПА. Бібліографія містить понад 900 публікацій на медичні та інші теми, близько 500 літературних джерел. Іменний покажчик включає понад 3000 імен. Розрахована на лікарів, студентів, аспірантів, науковців, істориків та широке коло читачів, яких цікавитиь історія медицини та українська діаспора.

Ганіткевич Я., Пундій П. Українські лікарі. Біобібліографічний довідник. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби і українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України. Наук. ред. Любомир Пиріг. Львів, 2008. – 428 с.

У 3-й книзі довідника зібрано матеріали про 1170 лікарів – учасників національно-визвольної боротьби, активістів українського національного відродження та про репресованих і реабілітованих лікарів України. У першій частині подано довідки про 341 лікаря-патріота, які боролися за волю України, зокрема в період Другої світової війни брали участь у боротьбі проти німецьких окупантів та більшовицьких репресивних органів, організували або підтримували Медичну службу УПА, про лікарів та науковців, які найбільш активно сприяли позбавленню медицини, медичної науки і освіти наслідків багатолітнього панування тоталітарного комуністичного режиму, які й в наш час беруть найбільш активну участь в роботі українських організацій; про українських лікарів-митців, письменників, поетів, композиторів і виконавців. У другій частині подано архівні матеріали про 829 репресованих комуністичним режимом і реабілітованих лікарів (та окремих медиків) усіх національностей і поглядів, які народилися або працювали в Україні, лікували громадян України, розвивали медицину на наших землях. Книгу ілюструють 168 світлин.

Розрахована на лікарів, студентів, науковців, істориків медицини та на широке коло читачів, яких цікавить історія нашої медицини, проблеми національного відродження.

Ярослав Ганіткевич. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи. Біографічні нариси та бібліографія, Львів, 2002. 544 с. 172 іл.

В книзі подано 40 біографічних нарисів про українських лікарів-учених, які

працювали у першій половині ХХ ст., але не були представлені в історії медицини УРСР. Найбільш повно висвітлена діяльність лікарів-науковців у період української національної революції, в УНР, а також під час “українського ренесансу” в 20-х і на початку 30-х років. Більшість вчених (31) працювали в Києві, заснували перші українські науково-медичні школи з хірургії, акушерства, офтальмології, оториноларингології, дерматології, гігієни, патологічної анатомії, мікробіології та ін. В основу книги покладені матеріали колишніх спецфондів бібліотек України, архівні дані та діаспорна література. Бібліографія охоплює близько 1100 праць вчених та понад 500 джерел літератури про них

.

Ярослав Ганіткевич. Історія української медицини в датах та іменах. – Львів, 2004. - 368 с.

В книзі у двох частинах (дати та персоналії) представлено розвиток медицини в Україні з найдавніших часів до 2000 року. Наведені дані про медицину княжих часів, козацької держави, про монастирську, народну та цехову медицину, про початки сучасної наукової медицини. Максимально повно представлені замовчувані раніше події та факти з розвитку української наукової медицини в Галичині, в роки Визвольних змагань, в УНР; в періодукраїнського ренесансу” 20-30-х років. Наведені основні дані про українську радянську медицину. Подані статистичні дані різних літ про стан охорони здоров`я, рух населення, демографічні показники. Приведені дані про видатних лікарів-українців, що працювали за межами України, про еміграцію 20-х та 40-х років, українські лікарські організації в діаспорі. Представлено основні матеріали про медицину незалежної України.

Голяченко Олександр, Ганіткевич Ярослав. Історія медицини. Тернопіль, Лілея, 2004. – 248 с.; 72 іл. (Підручник).

У підручнику подано короткі відомості про зародження медицини, медицину стародавнього світу, доби середньовіччя, світову медицину нового часу. Окремими розділами представлено медицину на українських землях у стародавні часи, в Україні-Русі, у Козацькій та Гетьманській державах, викладено основні матеріали про новітню українську медицину, зокрема за радянських часів та в роки незалежності України. В окремих підрозділах представлені дані про розвиток теоретичних наук і клінічної медицини, становлення громадської медицини, розвиток фармації.

Підручник підготовлено за програмою МОЗ України 2003 р. і рекомендовано для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Буде корисним для лікарів, науковців, які цікавляться історією світової та української медицини.

Ганіткевич Ярослав. Вибрані праці. До 80-ліття від дня народження. Лікарський збірник. Нова серія. Т.ХУІІ. Львів. 2009, - 424 с., 48 с. іл.

В збірнику подано вибрані праці вченого з фізіології та патології жовчовиділення і жовчокам’яної хвороби, фізіологічної ролі поверхневоактивних речовин, рекреації та з історії медицини. Окремі праці подаються англійською мовою, якою вони були опубліковані. До книги увійшли дискусійні статті про автономію університетів та наукові ступені, автобіографічні матеріали, деякі рецензії. Іменний покажчик містить понад 1200 імен. Наведено бібліографічний покажчик праць вченого та література про нього (понад 675 позицій).

Призначена для фізіологів, патофізіологів, істориків медицини, аспірантів і наукових працівників.